หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ห้องเรียนออนไลน์

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

กศน.เชียงใหม่ เล็งเห็นถึงปัญหาการเข้าถึงองค์ความรู้ ของนักศึกษาผู้พลาดโอกาส ซึ่งบางคนมีภาระหน้าที่ต่างกันออกไป เวลาการเข้าร่วมพบกลุ่มก็ไม่ตรงกัน จึงจัดทำ cmi.nfe.-e classroom ขึ้นมาเพื่อแก้ปํยหาดังกล่าว

 

สืบสานศาสตร์พระราชา

 

การเข้าใจดิจิทัล (digital riteracy)